5 Ekim 2015 Pazartesi

Java Nedir ?

Java Nedir ? 

Java platformu bilgisayar ağının varlığı göz önüne alınarak uygulamaların veya programların farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilmesi düşüncesiyle geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. Java teknolojisi kullanılarak aynı uygulama farklı ortamlarda çalıştırılabilir. Örneğin kişisel bilgisayarda, Macintosh (Apple marka)  bilgisayarda, üstelik akıllı telefonlarda.
Java platformu hem programlama dili hem de bir ortam olarak düşünülebilir. Programlama dili olarak, açık kaynak kodlu nesneye yönelik (object – oriented), güvenli, sağlam, internet için elverişli bir teknolojidir denilebilir. Ortam olarak da orta katman (middleware) teknolojiler bulmak mümkündür.

Gerek Java programlama dili, gerekse bu dile bağlı alt teknolojiler, VB veya Borland Delphi gibi sadece belirli bir firma tarafından geliştirilmiş ürünler değillerdir. Java ve bu dile bağlı alt teknolojiler, Sun MicroSystems tarafından tanımlanmış belirtmelerden (specifications) oluşturmaktadır. Bu belirtimlere sadık kalan her yazılım firması Java Sanal Makinası, kısaca JVM ( Java Virtual Machine ), veya Java programlama diline bağlı alt teknolojiler yazabilir (Örneğin Application Server – Uygulama Sunucusu). Eğer bu belirtimlere sadık kalınmayıp standart dışı bir JVM veya Java programlama diline bağlı alt teknolojiler yazılmaya kalkışılırsa hukiki bir suç işlenmiş olur.

Peki belirtim ( specifications ) ne demektir ? Sun MicroSystems, Java veya Java programlama diline bağlı alt teknolojiler yazmak için belirli kurallar koymuştur; bu kurallar topluluğuna “belirtimler” denir. Örneğin biraz sonra sizlere anlatacağım çöp toplama (garbage collector) sistemi.


Çöp toplama sistemi daha önceden oluşturulmuş, ancak şu an iiçin kullanılmayan ve bellekte boşuna yer işgal eden nesneleri belirleyerek otomatik olarak siler. Böylece Java programcısı “ acaba oluşturduğum nesneyi bellekten silmiş miydim ?” sorusunu sormaktan kurtulur, ki bu soru C++ programlama dilinde uygulama yazan kişilerin kendilerine sıkça sorması gereken bir sorudur. Şimdi bir yazılım firması hayal edelim, adının ABC yazılım firması olduğunu varsayalım. Bu firma eğer bir JVM yazmak istiyorsa, bu çöp toplama sistemini, oluşturdukları JVM’ in içerisine yerleştirmek zorundadır. Çünkü Sun MicroSystems’ in belirtimlerinde, çöp toplama sistemi koşuldur! Eğer ABC firması üşenip de çöp toplama sistemini, oluşturdukları JVM içerisine yerleştirmezse hukuki bir suç işlemiş olur.

Günümüzde en yaygın kullanılan JVM'ler IBM ve Sun MicroSystems tarafından üretilmiş olan sanal makinelerdir. Ayrıca HP, Apple gibi birçok firma da JVM üretmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder