8 Nisan 2015 Çarşamba

Create Table Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

Create Table Nedir ?

Son yazımda da söylediğim gibi bütün yükleme ve Unlock işlemlerimizi tamamladığımıza göre artık önümüzde bir engel bulunmamaktadır. Bildiğiniz gibi Oracle Database 11g Express Edition içerisinde bir çok tabloyu ve veriyide beraberinde getirir. Bu verilere yenisini ekleyebilir, içerisinde arama yapabilir ve daha nicesini rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Create Table komutu veritabanına yeni bir tablo eklerken kullandığımız komuttur. Tabloyu oluşturmadan önce çok dikkatli olmalı ve hiçbir noktayı atlamamalıyız, ileriye dönük düşünmeli ve tablomuzu oluştururken buna göre oluşturmalıyız. 

Primary Key olacak alanlara önceden karar vermeli ve önlemlerimizi bu duruma göre almalıyız. "Primary Key" bir tabloda bir alanı veya bir sütunu eşsiz değer yapmaya yarar. Her tablonun sadece bir tane "Primary Key" alanı vardır. Bazen birden fazla sütuna "Primary Key" atamamız gerekebilir bu gibi durumlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; Her tablonun sadece bir tane "Primary Key"i bulunmasıdır. Birden fazla sütun "Primary Key" alanı olarak gösterilebilir fakat tablo içerisinde birden fazla "Primary Key" bulunamaz.


"HR" kullanıcı adı ve şifresi ile Toad üzerinden veritabanına bağlandıktan sonra artık ilk tablomuzu oluşturabiliriz.

Create Table Nasıl Kullanılır ?

Tablo oluşturabilmek için kulandığımız syntax aşağıda ki gibidir.
 Create table calisanlar (
calisan_id number(14),
calisan_adi varchar2(20),
calisan_soyadi varchar2(20),
calisan_adres varchar2 (200),
calisan_departman_id number (20),
Constraint calisan_id_pk Primary Key (calisan_id)
);
**Komutları "ctrl+enter" kombinasyonu ile çalıştırabilirsiniz.**

Yukarıda ki kod çalıştırıldığında sütun isimleri "calisan_id, calisan_adı, calisan_soyadı, calisan_adres" olan bir tablo oluşturacaktır. Ayrıca bu tablonun "Calisan_id" adlı sütununa Primary key özelliği atanmıştır. Bir tablo oluşturulurken Primary key alanı atanmamış olarak oluşturulabilir.

Daha sonra bu tabloya primary key alanı eklemek istersek;
Alter table calisanlar
Add Constraint calisan_id_pk Primary Key (calisan_id); 

Tabloların "Primary Key" alanları yanısıra "Foreign Key" alanları da olabilir. Bu alanlar tabloların ikincil anahtarını belirler. Foreign Key; Bir başka tablonun "Primary key" alanının diğer bir tabloda kullanılmasıyla ortaya çıkar.

(Departman tablomuzun olduğunu varsayalım. Çünkü "Foreign Key" eklemek istediğimizde bilgilerin ait olduğu tabloyu Referans göstermemiz gerekiyor.)
Create table calisanlar (
calisan_id number(14),
calisan_adı varchar2(20),
calisan_soyadı varchar2(20),
calisan_adres varchar2 (200),
calisan_departman_id number (20),
Constraint calisan_id_pk Primary Key (calisan_id),
Constraint calisan_departman_id_fk Foreign Key (calisan_departman_id) References Departman (departman_id)
);

Kodu ile tablo oluşturulurken "Foreign Key" alanı atanabilir.

Tablo oluşturduktan sonra aşağıda bulunan SQL kodu kullanılarak alanlara "Foreign Key" özelliği atanabilir.
Alter Table calisanlar
Add Constraint calisan_departman_id_fk Foreign Key (calisan_departman_id) References Departman (departman_id);

"Foreign Key" ler tablolar arası ilişkiler oluşturabilmek için kullanılır. Bu anahtar yardımıyla tabloları birbirine bağlayabilir ve çeşitli arama kombinasyonları kullanabilirsiniz. 

Ayrıca "Foreign Key"ler kullanarak veri arasında ilişkisellik yaratılır bir verinin bir yere girilip birden fazla yer ile ilişkilendirilmesiyle veri optimizasyonu sağlanır.

Eğer yazının bu kısmına kadar geldiyseniz Veritabanınıza ilk tablonuzu eklemiş bulunuyorsunuz. Bir sonra ki yazımda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder